Gea de Boer-Huis

Graag stel ik mij voor aan alle personen die mij nog niet kennen. Het overgrote deel van onze patiënten kent mij als Gea en dat wil ik graag zo houden.

Ik werk vanaf 1 april 1999 in deze huisartsenpraktijk. Na het volgen van verschillende studies heb ik nu de functie Master Physician Assistant. Deze beroepsgroep in de gezondheidszorg is ontstaan om het artsentekort op te vangen en in ons geval de huisarts de gelegenheid te geven meer taken en onderzoeken te bieden waar patiënten normaliter voor naar het ziekenhuis moeten. Nu kan dat in de eigen huisartsenpraktijk plaatsvinden.

Ik doe het reguliere huisartsenspreekuur. Voor alle klachten kunt u een afspraak maken op spreekuur en zo nodig kan ik supervisie vragen aan de huisarts.

Specialisaties: Oogheelkunde | Gynaecologie | BIGnr 19924116181