Algemeen

Algemeen

Triage

Aan de telefoon wordt kort gevraagd waar mensen voor komen. Dit is nodig om de juiste hulpverlener in te schakelen en voldoende tijd hiervoor in te plannen. Hierdoor kan uitloop van het spreekuur worden voorkomen.
Een deel van de vragen kan door de assistente worden afgehandeld wanneer het om kwalen gaat die zonder tussenkomst van de huisarts vanzelf genezen.

Nieuwe aanmeldingen

Indien u zich wilt aanmelden als nieuwe patiënt in onze huisartsenpraktijk kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente. Zij zal u verder informeren over de gang van zaken van de inschrijving.
Alleen patiënten binnen een vastgestelde regio kunnen zich inschrijven om de aanrijtijd van de huisarts bij huisbezoeken acceptabel te houden.
Voor meer informatie neemt u contact op met een van onze assistentes.

Praktijkvisie

Zorg willen wij graag laagdrempelig en toegankelijk leveren, waarbij het huisartsenteam zoveel mogelijk medische/psychische klachten zelf afhandelt in de eigen praktijk.

Dat houdt in dat de zorgvragen die vandaag binnenkomen het liefst  binnen enkele dagen worden afgehandeld wanneer dat binnen de mogelijkheden ligt.