Disclaimer

De informatie op deze website wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De Boer Huisarts aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.
Op onze website vindt u links naar websites van derden. Wij kunnen niet voor deze inhoud verantwoordelijk gehouden worden.
De informatie op onze website is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de huisarts aan de patiënt wordt verstrekt.
Voor gericht advies raden wij u aan om een afspraak te maken met uw huisarts.

E-mail disclaimer
Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.
Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- of aanmerkingen met betrekking tot de website en is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van medische vragen.
Uw persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten onze praktijk ter beschikking gesteld.