Arjen Egmond

GZ-psycholoog Arjen Egmond werkt op woensdagmiddag in de praktijk om de huisarts te ondersteunen bij het bieden van geestelijke gezondheidszorg (dit wordt kortweg POH-GGZ genoemd).

Arjen beschikt over veel deskundigheid en ervaring op het gebied van kortdurende klachtgerichte begeleiding en behandeling, waardoor een deel van de patiënten binnen de huisartspraktijk verder geholpen kan worden.

Arjen is in meerdere behandelmethoden thuis. Meestal zal een aantal gesprekken vanuit cognitief-gedragstherapeutische, oplossingsgerichte of inzichtgevende invalshoek voldoende zijn om op eigen kracht weer verder te kunnen. Zo nodig kunnen patiënten, waarbij een zwaardere psychische aandoening wordt vermoed, met zijn eerste diagnostische inschatting door de huisarts gericht naar zorgaanbieders in de basis ggz of gespecialiseerde ggz worden doorverwezen.

BIG-nr 39050736125